Ämnesspecifika begrepp

Bildframställning

Figur  2-dimensionell/platt
Färgtemperatur  varm/kall
Geometrisk T.ex. cirkel, kvadrat, oval, triangel, kub, kon, klot
Helhet Alla delar ska arbeta tillsammans för att skapa en helhet
Intensitet  mättad, färgrik
Komposition Placerar ut på ytan, medvetet.
Kontrast  Motsatser, stora skillnader – mjukt mot hårt, ljust mot mörkt, stort mot litet
Linje  Vågrät, lodrät, diagonal, rak, kurvig, spetsig, tjock, tunn, glad, aggressiv
Mönster  Upprepningar av bilddelar, eller bildelement.
Organisk Formspråk inspirerat av naturen: snigel, ägg, träd m.m.
Perspektiv  Djup in i bilden, papprets yta som ett bildrum, som vi kan stiga in i och gå omkring i.
Positiv och negativ form  Formen mellan bilden/bilddelarna: negativ eller mellanrumsform.
Primär  gul, blå, röd
Proportion Storlek i relation till varandra i bilden.
Sekundär  lila, grön, orange
Symmetri  I dagligt tal: spegelsymmetri. Människokroppen är symmetrisk, en arm på var sida kroppen. Assymetri  är brist på symmetri.
Textur/Struktur  Talar om hur ytan känns och ser ut. Tex: Pälsig, mjuk, grov,
Tonvikt Fokus, vi betonar det viktigaste i en bild, med hjälp av t.ex kontrast och storlek.
Valör  ljushet och mörkhet
Variation Att använda olika element i en bild för att skapa intresse.
Yta  Ytan runt, utanför, mellan olika bilder, bilddelar på pappret.

Bildanalys

Abstrakt
Avsändare
Graffitti
Hötorgskonst
Monokrom
Målgrupp
Nationalmålare
Nonfigurativ
Replik
Retrospektiv
​Tolka
Vernissage

 

Färglära

Kvadrant
Tintning
Schattering
Palett
NCS
​Färgcirkel
Nyans
Färgtriangel
Motsatsfärg
Primärfärg
Sekundärfärg

 

Bildutsnitt

Miljöbild
Helbild
Halvbild
Närbild
Extrem närbild

Bildvinklar

Normalperspektiv
Grodperspektiv
Fågelperspektiv

Ljus

Motljus
Siluett
Stämningsljus
Ljussättning

Färg

Ton-i-ton
Starka Kontraster

Bildkomposition

Diagonal
Triangelkomposition
Rektangelkomposition
Blickfång
Gyllene Snittet

Bilduppbyggnad

Djup
Förgrund
Bakgrund
Mellanplan
Skärpa
Oskärpa/suddigt
En perspektivisk effekt

TEKNIK

Teknik – hur bilden är gjord t.ex: foto, teckning,
målning, collage, montage
Dokumentärfoto – fotograferat direkt i verkligheten
(ofta nyhetsbilder)
Arrangerat foto – planerad innan fotot togs
Tecknad bild – tecknat med penna, ofta sv/vitt el.
gråskala (olika valörer), men även färgpennor.
Målad bild – målat med pensel, med färg av olika
slag t.ex: akvarell, tempera, akryl, olja etc.
Collage/montage – olika bilder/bildelement
sammansatta till en ny helhet
Originalet – ursprunglig/unik bild
Retuschera – ta bort störande detaljer
Manipulera – göra om en originalbild
Datormanipulerad – bild omgjord i datorn
Digital bild – bild gjord på datorn
Illustration/illustrera – bild till en text som visar hur
något ser ut

TOLKNING

Associera – komma att tänka på
Subjektiv – personligt, egna åsikter
Objektivt – neutralt, utan egna åsikter
Stereotyp – förenklad, ofta negativ, bild av en grupp
Schablonbild – alla stöpta efter samma mall
Estetisk bild – ”vacker” bild t.ex konstverk,naturbilder etc.
Underhållande bild – komiska och roande bildert.ex serier
instruerande/informerande bilder – bilder somvisar något, t.ex hur hjärnan ser ut eller hur manmonterar en möbel.

HUR BILDEN ÄR UPPBYGGD

Motiv – det bilden föreställer
Objekt – föremål i bilden
Centralt – i mitten av bilden/ofta det viktiga
Periferi – i utkanten av bilden/ofta mindre viktigt
Förgrund – upplevs ligga nära. Kan vara mer eller mindre viktigt
Bakgrund – upplevs ligga långt borta/ oftamindre viktigt
Horisontellt – går från sida till sida
Vertikal – går uppifrån och ned
Diagonal – går snett över bilen
Övre delen av bilden
Undre delen av bilden
Helhet – hela bilden
Detaljerad – många små delar
Djup – perspektiv i bilden
Platt – utan perspektiv i bilden
Skärpa – alla detaljer syns
Oskärpa – upplevs som suddigt
Nyans – liten skiftning i färgen
Valör – skiftningar i ljusstyrka/färgstyrka
Opak – en täckande färg,
Transparent – en genomskinlig färg
Produkt – en vara
Logotyp – ett varumärke

OLIKA TYPER AV BILDER

Reklambild/propagandabild – bild som villpåverka /locka att köpa/locka att tänka på ettspeciellt sätt
Estetisk bild – ”vacker” bild t.ex konstverk,naturbilder etc.
Underhållande bild – komiska och roande bildert.ex serier
instruerande/informerande bilder – bilder somvisar något, t.ex hur hjärnan ser ut eller hur manmonterar en möbel.